Λευτέρης Πλάτων

Συντονιστής Δράσης

 

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Ιστοσελίδα

Δημοσιεύσεις
Συμμετοχή σε δράσεις