Φωτεινή Μπαλλά

Συντονίστρια Δράσης

 

Μέλος ΕΔΙΠ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Ιστοσελίδα

Δημοσιεύσεις
Συμμετοχή σε δράσεις