Στυλιανός Κατάκης

Συντονιστής Δράσης

 

Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιστοσελίδα

Δημοσιεύσεις
Συμμετοχή σε δράσεις