Σοφία Καλοπίση-Βέρτη

Συντονίστρια Δράσης

 

Ομ. Καθηγήτρια
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιστοσελίδα

Δημοσιεύσεις
Συμμετοχή σε δράσεις