Σοφία Ανεζίρη

Συντονίστρια Δράσης

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιστοσελίδα

Δημοσιεύσεις
Συμμετοχή σε δράσεις